روپوش پزشکی RPZ27

پوشاک صنعتی تب پوش اولین مرکز تخصصی تولید البسه فرم پزشکی و پوشاک اداری تولیدی لباس فرم تب پوش این افتخار را دارد که به عنوان اولین و تخصصی ترین مرکز تولید البسه پزشکی پوشاک صنعتی تب پوش، تولیدکننده انواع روپوش پرستاری و روپوش های پزشکی و مصارف اداری جهت استفاده در بیمارستان ها و مراکز بهداشت و همچنین خط تولید مواد غذایی، با بهترین مدل ها و پارچه های فلامت و تترون تولید و عرضه می نماید.

توضیحات پوشاک صنعتی تب پوش اولین مرکز تخصصی تولید البسه پزشکی و پوشاک اداری تولیدی لباس فرم تب پوش این افتخار را دارد که به عنوان اولین و تخصصی ترین مرکز تولید البسه پزشکی تولیدی لباس فرم تب پوش، تولید کننده انواع روپوش و شلوار آزمایشگاهی، در مدل های مختلف و روپوش و شلوار پرستاری، با بهترین متریال از پارچه های سفید تترون و رنگ بندی فلامنت جهت تولید روپوش و شلوار پزشکی، استفاده می‌ کند.

روپوش و شلوار بیمارستانی، از پاچه های کتان و ترگال تولید و عرضه می گردد. تولیدی روپوش و شلوار پزشکی، لباس فرم تب پوش دارای الگو های مناسب جهت تولید روپوش و شلوار پزشکی استفاده می نماید.