روپوش پزشکی RPZ08

پوشاک صنعتی بافتینه اولین مرکز تخصصی تولید البسه فرم پزشکی و پوشاک اداریتولیدی لباس فرم بافتینه این افتخار را دارد که به عنوان اولین و تخصصی ترین مرکز تولید البسه پزشکی پوشاک صنعتی بافتینه، تولیدکننده انواع روپوش پرستاری و روپوش های پزشکی و مصارف اداری جهت بیمارستان ها و مراکز بهداشت و همچنین خط تولید مواد غذایی، با بهترین مدل ها و پارچه های فلامت و تترون تولید و عرضه می نماید. توضیحاتپوشاک صنعتی بافتینه اولین مرکز تخصصی تولید البسه پزشکی و پوشاک اداریتولیدی لباس فرم بافتینه این افتخار را دارد که به عنوان اولین و تخصصی ترین مرکز تولید البسه پزشکیتولیدی لباس فرم بافتینه، تولید کننده انواع روپوش و شلوار آزمایشگاهی، در مدل های مختلف و روپوش وشلوار پرستاری،با بهترین متریال از پارچه های سفید تترون و رنگ بندی فلامنت جهت تولید روپوش و شلوار پزشکی، استفاده می‌ کند.روپوش و شلوار بیمارستانی، از پاچه های کتان و ترگال تولید و عرضه می گردد.تولیدی روپوش و شلوار پزشکی، لباس فرم بافتینه دارای الگو های مناسب جهت تولید روپوش و شلوار پزشکی، استفاده می نماید.