لباس جراحی مردانه رنگ سبزفیروزه ای

بلوزوشلوار جراحی مردانه ترگال رنگ سبز فیروزه ای دارای یقه هفت و راحت جهت پرو این محصول در نظرگرفته شده است .در طراحی یقه این محصول از ایده های خوب جهت پوشش مناسب یقه بعد از پرو ملاک استفاده شده است این محصول در رنگبندی های مختلف تولید می شود.

رنگ بندی:

قیمت:

توضیحات کامل محصول

لباس جراحی مردانه رنگ سبزفیروزه ای دارای یقه هفت و راحت جهت استفاده از آن را داراست.بلوز سبز فیروزه ای یقه هفت به صورت دو تیکه یقه رو هم دوخته شده است.در طراحی یقه این محصول به صورتی است که بعد از پرو یقه آن پوشیده است.شلوار این محصول دورکش دار به همراه بند برای تنظیم اندازه آن در نظر گرفته شده است.همچنین روی شلوار این محصول دو جیب رو و یک جیب پشت در نظر گرفته شده است.جنش پارچه لباس جراحی مردانه از ترگال  بوده که یکی از بهترین مارکهای پارچه ترگال به شمار می رود.جنش محصول از  ترگال بدون پرز در استفاده بلند مدت و راحت و خنک می باشد.پارچه ای این محصول ویسکوز پنبه می باشد که ویسکوز برای دوام بیشتر پارچه استفاده شده است.بلوز ،بلوز وشلوار جراحی مردانه دارای دو چاک کناری کوچک در نظر گرفته شده است.این محصول مخصوص اتاق جراحی می باشد.نحوه شستشوی لباس ها را میوانید دراین مطالب ببینید.ویژگی های بلوز و شلوار یقه هفت :بدون یقه و راحتدارای شلوار دو کشدارپارچه ترگال پارچه بدون پرزخنک و راحت هنگام کار