لباس بیمار کودک تترون (عروسکی) 3

لباس بیمار کودک تترون (عروسکی) 3 مخصوص بستری کودکان در بیمارستان ها است. لباس از جنس تتترون است .پارچه ی تترون دارای جنس بسیار سبک و لطیف است و باعث آسودگی و راحتی کودک دلبدتان در حرکت کردن است مشتریان لباس بیمار کودک تترون (عروسکی) 3 که کودکان هستند به خاطر ایجاد حس کودکانه و مطابقت با روحیه ی کودکی و شاد بودن پارچه ترجیح می دهند از پارچه ی طرح دار استفاده کنند.لباس بیمار کودک به لباس تترون طرح دار عروسکی معروف است .این نوع لباس بیمارستانی مطابق عرف به دو دسته ی صورتی و آبی تقسیم می شود که صورتی مخصوص کودکان دختر و آبی مخصوص کودکان پسر است .

رنگ بندی:

قیمت: