لباس بیمار کودک تترون (عروسکی) طب پوش

لباس بیمار کودک تترون (عروسکی) طب پوش تنوع پذیری و ارتقای سطح سلیقه ی مشتریان طب پوش تولیدکننده لباس بیمارستانی را بر آن داشته است که لباس های بیمار کودک خود را در چاپ های رنگی کودکانه به مشتری ارايه دهد . پارچه ی تترون لباس بیمار کودکان شرکت ارمک به پارچه ی تترون عروسکی معروف است .به صورت کلی در دو رنگ صورتی و آبی است که زمینه ی آبی برای پسران و صورتی برای دختران است .

رنگ بندی:

قیمت: