لباس بیمارستانی تترون ساده

این نوع لباس مخصوص بیماران مرد بیمارستان ها است.زیرا که رنگ آبی رنگ پذیرفته شده و معمول برای استفاده ی مردان است. پارچه ی این نوع لباس دارای جنس تترون ( 160/170گرمی ) است به گونه ایی که آلودگی به راحتی از آن زدوده می شود. لباس از پارچه ی تترون دوخته شده است که سبک تر و راحت تر از پارچه ی ترگال ساده و کجراه است.پارچه ی این نوع لباس تترون است که دارای تنوع رنگ بسیار بالایی است و به طبع آن مشتری هی بسیار زیادی دارد .این نوع پارچه ی برای دوخت لباس بیمار و ملحفه و رویه بالشت و گان و لباس بچه گانه و…مناسب است.

رنگ بندی:

قیمت: