بلوز وشلوار فرم اتاق عمل یقه هفت ترگال رنگ سبز یشمی

بلوزوشلوار جراحی مردانه ترگال بروجرد  رنگ سبز یشمی دارای یقه هفت و راحت جهت پرو این محصول در نظرگرفته شده است .این محصول برای پرستاران مناسب است و رنگ سبز یشمی را داراست.در طراحی یقه این محصول از ایده های خوب جهت پوشش مناسب یقه بعد از پرو ملاک قرار گرفته تا استفاده کنندگان از این محصول بدون نگرانی از باز بودن یقه از آن استفاده نمایند. این محصول به صورت دست همراه شلوار دور کش دار با بند دور کمر برای تنظیم کمر آن تعبیه شده است. همچنین این محصول دارای دو جیب رو و یک جیب پشت برای جاسازی لوازم در آن در نظر گرفته شده است. بلوز جراحی رنگ سبز یشمی بروجرد دارای دو جیب پایین و یک جیب روی سینه برای جاسازی راحت لوازم پزشکی در آن طراحی شده است. بلوز این مدل دارای جیب خودکار روی بازو را داراست.

رنگ بندی:

قیمت:

توضیحات کامل محصول

بلوز وشلوار فرم اتاق عمل یقه هفت مردانه رنگ سبز یشمی دارای یقه هفت و راحت جهت استفاده از آن را داراست.بلوز و شلوار سبزیشمی یقه هفت مناسب پرستاری و از جنس پارچه ترگال بروجرد می باشد.بلوز سبز یشمی تیره یقه هفت به صورت دو تیکه یقه رو هم دوخته شده است.در طراحی یقه این محصول به سبز یشمی است که بعد از پرو یقه آن پوشیده است.شلوار این محصول دورکش دار به همراه بند برای تنظیم اندازه آن در نظر گرفته شده است.همچنین روی شلوار این محصول دو جیب رو و یک جیب پشت در نظر گرفته شده است.جنش پارچه این محصول از ترگال بروجرد بوده که یکی از بهترین مارکهای پارچه ترگال به شمار می رود.جنش ترگال بروجرد بدون پرز در استفاده بلند مدت و راحت و خنک می باشد.پارچه ای بلوز وشلوار فرماتاق عملاین محصول ویسکوز پنبه می باشد که ویسکوز برای دوام بیشتر پارچه استفاده شده است.بلوز این روپوش دارای دو چاک کناری کوچک در نظر گرفته شده است.ویژگی های بلوز و شلوار یقه هفت :بدون یقه و راحت دارای شلوار دو کشدار پارچه ترگال پارچه بدون پرزخنک و راحت هنگام کارمناسب برای اتاق عملدارای جیب خودکار روی بازو