بلوز وشلوارجراحی یقه هفت بروجرد رنگ آبی فیروزه ای

بلوزوشلوار جراحی مردانه ترگال ساده رنگ آبی فیروز ه ای دارای یقه هفت و راحت جهت پرو این محصول در نظرگرفته شده است .این محصول برای اتاق عمل مناسب است وبا رنگ آبی فیروزه ای تولید و عرضه می شود.در طراحی یقه این محصول از طرح مناسب جهت پوشش یقه بعد از پرو ملاک قرار گرفته تا استفاده کنندگان از این محصول بدون نگرانی از باز بودن یقه از آن استفاده نمایند.

رنگ بندی:

قیمت:

توضیحات کامل محصول

بلوز وشلوار یقه هفت آبی فیروزه ای راحت جهت استفاده از آن را داراست.بلوز وشلوار یقه هفت مناسب  اتاق عمل و از جنس پارچه ترگال ساده می باشد.بلوز وشلوارجراحی یقه هفت آبی فیروزه ای یقه هفت به صورت دو تیکه یقه رو هم دوخته شده است.در طراحی یقه این محصول به عمل صورتی است که بعد از پرو یقه آن پوشیده است.شلوار محصول بلوز وشلوار یقه هفت آبی فیروزه ای دورکش دار به همراه بند برای تنظیم اندازه آن در نظر گرفته شده است.همچنین روی شلوار این محصول دو جیب رو و یک جیب پشت در نظر گرفته شده است.جنس پارچه این محصول از ترگال ساده می باشد.جنس ترگال ساده بدون پرز در استفاده بلند مدت و راحت و خنک می باشد.پارچه ای بلوز وشلوارجراحی یقه هفت آبی فیروزه ای محصول ویسکوز پنبه می باشد که ویسکوز برای دوام بیشتر پارچه استفاده شده است.بلوز این روپوش دارای دو چاک کناری کوچک در نظر گرفته شده است.ویژگی های بلوز وشلوار یقه هفت آبی فیروزه ای:بدون یقه و راحتدارای شلوار دو کشدارپارچه ترگال ساده پارچه بدون پرز خنک و راحت هنگام کار مناسب اتاق عمل و بخش های ویژه دارای جیب خودکار روی بازو