بلوزو شلوار یقه هفت ترگال پرستاری بروجرد رنگ سورمه ای تیره

بلوزوشلوار جراحی مردانه ترگال بروجرد  رنگ سورمه ای تیره دارای یقه هفت و راحت جهت پرو این محصول در نظرگرفته شده است .این محصول برای پرستاران مناسب است و رنگ سورمه ای تیره را داراست.در طراحی یقه این محصول از ایده های خوب جهت پوشش مناسب یقه بعد از پرو ملاک قرار گرفته تا استفاده کنندگان از این محصول بدون نگرانی از باز بودن یقه از آن استفاده نمایند. این محصول به صورت دست همراه شلوار دور کش دار با بند دور کمر برای تنظیم کمر آن تعبیه شده است. همچنین این محصول دارای دو جیب رو و یک جیب پشت برای جاسازی لوازم در آن در نظر گرفته شده است. بلوز جراحی رنگ سورمه ای تیره بروجرد دارای دو جیب پایین و یک جیب روی سینه برای جاسازی راحت لوازم پزشکی در آن طراحی شده است. بلوز این مدل دارای جیب خودکار روی بازو را داراست.

رنگ بندی:

قیمت:

توضیحات کامل محصول

بلوز و شلوار یقه هفت مردانه رنگ سورمه ای تیره بروجرد دارای یقه هفت و راحت جهت استفاده از آن را داراست.بلوز و شلوار سورمه ای تیره یقه هفت مناسب پرستاری و از جنس پارچه ترگال بروجرد می باشد.بلوز سورمه ای تیره یقه هفت به صورت دو تیکه یقه رو هم دوخته شده است.در طراحی یقه این محصول به صورتی است که بعد از پرو یقه آن پوشیده است.شلوار این محصول دورکش دار به همراه بند برای تنظیم اندازه آن در نظر گرفته شده است.همچنین روی شلوار این محصول دو جیب رو و یک جیب پشت در نظر گرفته شده است.جنش پارچه این محصول از ترگال بروجرد بوده که یکی از بهترین مارکهای پارچه ترگال به شمار می رود.جنش ترگال بروجرد بدون پرز در استفاده بلند مدت و راحت و خنک می باشد.پارچه ای این محصول ویسکوز پنبه می باشد که ویسکوز برای دوام بیشتر پارچه استفاده شده است.بلوز این روپوش دارای دو چاک کناری کوچک در نظر گرفته شده است.ویژگی های بلوز و شلوار یقه هفت :بدون یقه و راحت دارای شلوار دو کشدارپارچه ترگال بروجرد پارچه بدون پرزخنک و راحت هنگام کارمناسب پرستاران دارای جیب خودکار روی بازو