اسکراب جراحی مردانه رنگ کله غازی

بلوز و شلوار جراحی مردانه ترگال رنگ کله غازی دارای یقه هفت و راحت جهت پرو این محصول در نظرگرفته شده است .در طراحی یقه این محصول از ایده های خوب جهت پوشش مناسب یقه بعد از پرو ملاک قرار گرفته تا استفاده کنندگان از این محصول بدون نگرانی از باز بودن یقه از آن استفاده نمایند. این محصول به صورت دست همراه شلوار دور کش دار با بند دور کمر برای تنظیم کمر آن تعبیه شده است. همچنین این محصول دارای دو جیب رو و یک جیب پشت برای جاسازی لوازم در آن در نظر گرفته شده است. بلوز جراحی رنگ کله غازی بروجرد دارای دو جیب پایین و یک جیب روی سینه برای جاسازی راحت لوازم پزشکی در آن طراحی شده است.

رنگ بندی:

قیمت:

توضیحات کامل محصول

اسکراب جراحی مردانه رنگ کله غازی دارای یقه هفت و راحت جهت استفاده از آن را داراست.بلوز کله غازی یقه هفت به صورت دو تیکه یقه رو هم دوخته شده است.در طراحی یقه این اسکراب جراحی به صورتی است که بعد از پرو یقه آن پوشیده است.شلوار این محصول دورکش دار به همراه بند برای تنظیم اندازه آن در نظر گرفته شده است.همچنین روی شلوار این محصول دو جیب رو و یک جیب پشت در نظر گرفته شده است.جنس پارچه این محصول از ترگال باشد.جنس ترگال بدون پرز در استفاده بلند مدت و راحت و خنک می باشد.پارچه ای این محصول  ویسکوز پنبه می باشد که ویسکوز برای دوام بیشتر پارچه استفاده شده است.اسکراب جراحی مردانه رنگ کله غازی بلوز آن دارای دو چاک کناری کوچک در نظر گرفته شده است.این محصول در رنگبندی مختلف تولید و عرضه می شودویژگی های بلوز و شلوار یقه هفت :بدون یقه و راحتدارای شلوار دو کشدارپارچه ترگال پارچه بدون پرزخنک و راحت هنگام کارآستین کوتاه دارای سه جیب روی بلوزدارای دو جیب شلوار